Bolåneräntor SEB

seb bild

SEB är en av de fyra affärsbankerna i Sverige. Banken är mer fokuserad på företag och institutioner, men det finns självklart också ett komplett utbud av banktjänster, sparprodukter, investeringsformer och lån för privatpersoner. När det gäller bolån är SEB inte den mest populära långivaren, men det är ändå närmare 15% av alla nya bolån som tecknas via SEB.

SEB:s erbjudande om bolån skiljer sig något från vad de tre andra storbankerna kan presentera när det gäller bottenlånets storlek i relation till bolånetaket. Hos SEB är det nämligen möjligt att belåna upp till 85% av bostaden.

Hos SEB kan du:

  • Ansöka om lånelöfte
  • Teckna nya bolån
  • Låna mer på en bostad du äger
  • Flytta ditt bolån till banken.

SEB bolån

Hos SEB ansöker du om lånelöfte på bara någon minut direkt på webbplatsen. SEB har också kontor på många orter runt om i landet och du har således möjligheten att boka möte med en handläggare för att ta det här första steget. Du behöver inte vara kund i banken för att ansöka om lånelöfte.

Det är lika enkelt att ansöka om bolån. Är du befintlig kund kan du logga in på dina sidor på webbplatsen och där fylla i uppgifter om bostaden och eventuellt komplettera med ytterligare person- och inkomstuppgifter. Är du inte kund får du registrera dig för att få inloggningsuppgifter innan du kan ansöka. Bokar du in ett möte på ett fysiskt kontor kan dock båda saker ske på plats samtidigt.

SEB har en ganska smart bolånekalkyl du kan använda för att räkna på ditt lån och se hur olika bolåneräntor slår på din månadskostnad. Denna bolånekalkyl kan du använda för både villa, bostadsrätt och fritidshus. Lite extra smart är att du kan gå till ansökan om lånelöfte direkt från kalkylen.

Bindningstider och bolåneräntor

SEB presenterar indikativa listräntor och genomsnittsräntor på sin webbplats. Listräntorna är framför allt till för marknadsföring medan genomsnittspriserna visar ett viktat snitt av de beslutade räntorna i de låneavtal som faktiskt slöts månaden innan. SEB bolåneräntor är varken högre eller lägre än de andra storbankernas snitträntor och det är naturligtvis dina ekonomiska förutsättningar som bestämmer vilken ränta du kan erbjudas.

SEB bolåneräntor kan bindas på tre månader (rörlig ränta) upp till 10 år. Om du vill ha allt rörligt, allt bundet (på olika löptider) eller en kombination väljer du naturligtvis själv.

De amorteringskrav för nya bolån som trädde i kraft i juni 2016 är tillämpliga på alla nya och omförhandlade bolån hos SEB. Kraven träffar också tilläggslån tagna efter datumet för ikraftträdandet. Rent praktiskt innebär amorteringskravet inga större skillnader för SEB eftersom man redan tidigare på frivillig väg i princip har krävt att nya bolånekunder ska amortera. Lite speciellt blir det dock eftersom det är möjligt att låna upp till 85% med bostaden som säkerhet.

Hela bolånet kan vara bottenlån

De flesta hypoteksinstitut i Sverige har som grundregel att bottenlånet får uppgå till maximalt 75% av bostadens värde enligt värdering (uppskattat marknadsvärde) eller faktisk köpeskilling. Den som inte kan erlägga 25% av köpeskillingen kontant får då komplettera med ett privatlån för att täcka summan upp till bolånetaket (85%). Hos SEB är det emellertid fullt möjligt att låna upp till 84% med bostaden som säkerhet.