Bolåneräntor Handelsbanken

handelsbanken bild

Handelsbanken är en av de fyra största bankerna i Sverige och med ett komplett utbud av produkter för privatpersoner erbjuder banken naturligtvis också bostadslån. Här finns möjlighet att ansöka om lån för både villa, fritidshus och bostadsrätt och det är såväl lån för nybyggnation (byggnadskreditiv) som vanliga lån för betalning av köpeskilling som erbjuds.

Lånelöfte hos Handelsbanken

Det första steget till Handelsbanken bolån är att ansöka om ett lånelöfte. Är du redan kund i banken kan du enkelt ansöka direkt via dina egna sidor när du är inloggad alternativt ringa eller skicka e-post till kundtjänst. Du behöver en del uppgifter tillhands för att kunna ansöka snabbt och enkelt, men överlag är det inte särskilt krångligt att komma i mål.

Hos Handelsbanken kan du låna upp till 85% av bostadens värde, men det kan finnas vissa restriktioner beroende på hur din ekonomi ser ut. Du kan aldrig ta ett privatlån i banken för att finansiera kontantinsatsen.

Innan du skickar in ansökan om lånelöfte kan du med fördel räkna på hur ditt lån kommer att se ut under olika förutsättningar. Det kan du göra med Handelsbankens lånekalkyl eller via vår egen funktion för att räkna på bolån här på sajten.

Teckna bolån

Ditt lånelöfte är giltigt i upp till sex månader. Hittar du en bostad du vill köpa inom den tidsrymden gör du enkelt om löftet till en faktisk låneansökan. Du behöver i princip endast komplettera med uppgifter kring själva objektet du vill köpa för att sedan gå vidare med undertecknande.

Räntor och bindningstider

Räntebindningstiderna hos Handelsbanken är mellan 3 månader och 10 år. Tremånadersräntan är den rörliga varianten och den justeras vid utgången av var tredje månad för att följa förändringar i bland annat riksbankens reporänta. Du är fri att dela upp bolånet på flera delar för att på så vis till exempel sprida riskerna och/eller skapa en mer förutsägbar bostadsekonomi.

Handelsbanken bostadslån löper med standardvillkoren för bolån i Sverige och naturligtvis tillämpar banken de nya (från 1 juni 2016) reglerna om amorteringskrav för bolån som överstiger 70% av bostadens marknadsvärde.

Historiskt sett har Handelsbanken tillhört de lite dyrare långivarna för bolån och det är tydligt när vi undersöker både listpriser och faktiska snitträntor för de olika bindningsperioderna. Listpriserna är emellertid endast riktpriser och snitträntorna gäller för hela kollektivet av låntagare. Din ränta sätts alltid individuellt och matchar du bankens tuffaste krav kan du räkna med att kunna bli erbjuden minst lika förmånliga räntor och andra villkor som du kan få hos de andra storbankerna såsom SEB och Swedbank.

Statistik

Handelsbanken presenterar en hel del intressant statistik kring utlåningsvolymer och räntebindningstider på sin webbplats. Här kan du till exempel se att banken har en total utlåning på omkring 600 miljarder kronor och att antalet låntagare är omkring 750 000 stycken. Det är också tydligt att det är tre månader som är den absolut mest populära räntebindningstiden. Uppgifterna uppdateras kvartalsvis så de är i princip alltid åtminstone ganska aktuella.