Ränta bolån

om bolåneränta

För ditt bolån betalar du ränta och räntan är priset du betalar för att du får möjlighet att köpa en bostadsrätt eller ett hus med bankens eller bolåneinstitutets pengar. Bolåneräntan beräknas utifrån bland annat det allmänna ränteläget i samhället och din privatekonomi.

Det finns mycket att ta in när det gäller bolåneräntor och för att du ska få en bra överblick när du ska jämföra och räkna på bolån ska vi i den här artikeln berätta kort om:

  • Reporäntan
  • Nominell ränta
  • Effektiv ränta
  • Listpriser
  • Snitträntor

Reporäntan styr räntan på bostadslånet

Riksbanken är Sveriges centralbank och som sådan har den bland annat till uppgift att garantera ett stabilt betalningssystem och säkra en långsiktigt hållbar inflation. För sistnämnda används framför allt ett styrmedel som brukar kallas för reporänta. Reporäntan är den räntesats till vilken banker kan låna ut till eller låna av riksbanken.

Marknadsräntorna, det vill säga de räntor som bankerna baserar sin in- respektive utlåning på, matchar i princip reporäntan, dock med tillägg för bankernas avkastningskrav och krav på kapitaltäckning. Detta innebär att en hög reporänta ger höga marknadsräntor medan en låg styrränta ger låga marknadsräntor.

Översätter vi det här till bolån gäller att riksbankens ränta i praktiken styr bolåneräntorna. I dagsläget (juni 2016) är reporäntan negativ (-0,50) och det gör att marknadsräntorna är mycket låga och att bolåneräntorna också är låga.

Nominell och effektiv ränta

Nominell ränta är det grundläggande priset för ett lån räknat på årsbasis. Om räntan anges till 2,00% på ett lån på 1 miljon kronor blir räntekostnaden 20 000 kr per år.

Den nominella räntan inkluderar inte alla kostnader för ett lån. Övriga kostnader för ett bolån kan till exempel handla om uppläggningsavgifter och aviavgifter, men även faktorer som amorteringar samt också inflationen kan påverka totalkostnaden. För att ge en exakt bild av vad ett lån kostar per år brukar begreppet effektiv ränta tillämpas. Den effektiva räntan visar den faktiska kostnaden i procent.

För bolån blir det i praktiken emellertid ingen större skillnad mellan nominell och effektiv ränta på samma sätt som det blir för exempelvis privatlån och snabblån.

Listpriser och snitträntor för bolån

Alla bolåneräntor sätts individuellt utifrån en rad olika parametrar. Om Person A och Person B skulle ansöka om bolån på exakt samma bostad skulle de förmodligen få olika erbjudanden från bankerna på grund av faktorer som nuvarande samt prognosticerad kommande ekonomi, tidigare kredithistorik, med mera. Samtidigt måste bankerna kunna presentera något slags riktpris i marknadsföringen så att potentiella kunder har något konkret att förhålla sig till. Detta gör man genom så kallade listräntor, eller listpriser med en annan benämning.

Listpriserna beräknas utifrån marknadsräntorna, bankernas kapitalkostnader (vad det kostar för banken att få in pengar för utlåning, till exempel via bostadsobligationer) och diverse administrativa kostnader.

Det faktiska utfallet av alla bolåneansökningar ska sedan 2015 presenteras i form av genomsnittsräntor. Denna uppgift visar ett genomsnitt på vad kunder som har nytecknat eller omförhandlat bolån den senaste månaden har blivit erbjudna. I regel understiger genomsnittsräntorna för bolån alltid listräntorna, och det dessutom för alla löptider.

Genomsnittsräntan är ett bättre mått att använda vid jämförelser av olika banker och bolåneinstitut, och när du jämför bolån kan du med fördel använda dig av snittpriset för den/de löptider du är intresserad av. Alla aktörer som är registrerade hos Finansinspektionen som hypoteksinstitut, såsom Nordea, Swedbank, SEB, Länsförsäkringar, Handelsbanken och SBAB, är skyldiga att presentera snitträntor varje månad.